سالها تجربه موفق در صنعت نفت و گاز

در این بخش می توان سوابق مدیران پترو نصب را مطرح کرد و تلفیق این تجربه را با دانش روز و نیروی جوانی مدیران آن بیان کرد.

   پشتیبانی آنلاین

اگر درباره پترو نصب سوالی دارید حتما از ما بپرسید.

برخی از محصولات ما

فروشگاه کنتور گاز
طراحی ایستگاه گاز
فروش ویژه کنتور گاز
رگولاتور اکسیال

همکاری پایدار داشته باشیم

ما به عنوان یک تیم منسجم با همکارانمان و همچنین با مشتریانمان صادق هستیم و از همه می خواهیم که حرفه ای بیندیشند و حرفه ای عمل کنند